Zrównoważony rozwój i wspólne działanie szansą na lepszą przyszłość

Fot. Centrum Prasowe PAP

Podczas Światowego Szczytu Ekonomicznego 2020 w Davos szefowie firmy Procter & Gamble podkreślali konieczność współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu, mediami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz konsumentami, by przyspieszyć działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pod hasłem #Partnerships4Impact czołowi przedstawiciele koncernu brali udział w debatach, konferencjach i spotkaniach międzysektorowych, inicjując dyskusje, wypracowując konkretne działania oraz zabierając głos na temat największych problemów, przed jakimi stoi współczesne społeczeństwo.

W Davos Procter & Gamble przybliżył idee jednej z kluczowych inicjatyw zmierzających do rozwiązania globalnego problemu, jakim jest kryzys wodny, dotykający aż 14 z 20 największych aglomeracji, takich jak Los Angeles, Tokio czy New Delhi. Celem koncepcji „50L Home” jest dążenie ograniczenia zużycia wody w gospodarstwach domowych do 50 litrów na osobę dziennie – to o 100, a niekiedy nawet 400 litrów mniej niż wynosi obecne zużycie w niektórych miejscach na mapie świata. Zainicjowana przez P&G koalicja firm, decydentów oraz lokalnych wspólnot tworzy i będzie wdrażać zrównoważone rozwiązania dla domu – od produktów po systemy wodno-kanalizacyjne.

„Holy Grail” to kolejna koalicja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tym razem efektem współpracy ponad 30 firm jest rozwiązanie, które pomoże rozprawić się z jednym z największych problemów w procesie recyklingu tj. nieefektywnym sortowaniem. Projekt zakłada wykorzystanie technologii cyfrowego znaku wodnego, aby zmienić opakowania w „obiekty inteligentne”. To pozwoli na szybsze i bardziej precyzyjne sortowanie, a co za tym idzie, sprawi, że więcej odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych trafi do recyklingu. Podczas szczytu w Davos „Holy Grail” został uznany przez organizację Solar Impulse Foundation za jedno z najbardziej efektywnych rozwiązań dla środowiska (#1000 Efficient Solutions).

Fot. Centrum Prasowe PAP

Jako jeden z największych globalnych reklamodawców, P&G zabrał również w głos w dyskusji o odpowiedzialności za przyszłość mediów. Koncern jest wśród założycieli sojuszu Global Alliance for Responsible Media (GARM), w której uczestniczy kilkadziesiąt firm, w tym reklamodawców, holdingów agencji reklamowych, wiodących platform mediowych oraz stowarzyszeń branżowych. Podczas Forum w Davos przedstawiciele koalicji GARM zaprezentowali strategię zakładającą stworzenie zrównoważonego i odpowiedzialnego środowiska cyfrowego, które będzie chronić konsumentów, media i społeczeństwa przed szkodliwymi treściami.

„Już czas, by zbudować odpowiedzialny łańcuch dostaw w mediach z myślą o roku 2030 – taki, który będzie działał w sposób bezpieczny, wydajny, przejrzysty, rzetelny oraz będzie odpowiednio moderowany dla dobra wszystkich jego uczestników, a zwłaszcza konsumentów. Dzięki temu, że wielu wybitnych przedstawicieli naszej branży zdecydowało się stanąć ramię w ramię i podjąć wspólne działania w ramach inicjatywy GARM, będziemy w stanie uniknąć błędów przeszłości i obrać właściwy kurs na przyszłość” – powiedział Chief Brand Officer Procter & Gamble, Marc Pritchard, szef delegacji firmy w Davos.

Firma Procter & Gamble potwierdziła także swoje dążenia do świata wolnego od uprzedzeń: została jednym z sygnatariuszy inicjatywy Valuable 500 – szerokiej kolacji firm oraz decydentów, której celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami na całym świecie oraz stwarzanie im równych szans ich w miejscu pracy.

W debatach, dyskusjach i spotkaniach przedstawiciele firmy podkreślali także rolę młodego pokolenia w kształtowaniu przyszłości. Potencjał tej generacji widoczny jest w głośnym opowiadaniu się za potrzebą zmian i wykorzystywaniu mediów społecznościowych do mobilizowania rówieśników na olbrzymią skalę. Liderzy P&G podkreślali potrzebę tworzenia możliwości wspólnego działania ponad podziałami pokoleniowymi w celu rozwiązywania kwestii środowiskowych, integracji czy przyszłości pracy.

Fot. Centrum Prasowe PAP


Źródło informacji: Procter & Gamble / Centrum Prasowe PAP