Ochrona klimatu: w 2020 roku Bosch będzie neutralny pod względem emisji CO2 w skali globalnej

sex videos
bigtitted milf teases before getting banged. pornxvideos247 bigtit milf blows neighbours big black cock.
hot sex videos a fat girl in red pantyhose jumps on a black rubber dick.

Prąd neutralny dla klimatu dzięki wykorzystaniu siły wiatru (fot. Bosch)
Już w przyszłym roku Bosch osiągnie neutralność klimatyczną. Od roku 2020 żaden obszar działalności – od prac badawczo-rozwojowych, poprzez produkcję aż do zarządzania – w ponad 400 lokalizacjach Bosch** na świecie, nie będzie pozostawiać śladu węglowego. Tym samym Bosch będzie pierwszym dużym przedsiębiorstwem przemysłowym, które zrealizuje tak ambitny cel w ciągu zaledwie roku. „Bierzemy na siebie odpowiedzialność za ochronę klimatu i dlatego działamy już teraz” – powiedział dr Volkmar Denner, prezes zarządu Robert Bosch GmbH. Aby szybko osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2, w perspektywie krótkoterminowej Bosch kupi więcej zielonej energii elektrycznej, a emisję CO2, której nie da się uniknąć, będzie kompensować odpowiednimi działaniami. Do 2030 roku spółka będzie sukcesywnie zwiększać udział energii odnawialnej w całości energii, którą wytwarza i kupuje. Ponadto Bosch zainwestuje ponad miliard euro w podniesienie efektywności energetycznej własnych lokalizacji.
Osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie równoznaczne z tym, że działalność firmy Bosch nie będzie mieć negatywnego wpływu na stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Będzie to istotny wkład koncernu w realizację postanowień ratyfikowanego w 2015 roku paryskiego porozumienia klimatycznego. Przewiduje ono ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej dwóch stopni Celsjusza. „Każdy musi wnieść swój wkład w ochronę klimatu” – dodał Denner.
Szybkie osiągnięcie neutralności emisyjnej dzięki wczesnemu zaangażowaniu
Przedsiębiorstwa przemysłowe takie jak Bosch mają duży wpływ na kształtowanie globalnej neutralności klimatycznej. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej ok. 32% światowej emisji dwutlenku węgla przypada na przemysł. Obecnie Bosch emituje ok. 3,3 mln ton CO2 rocznie. Od roku 2007 przedsiębiorstwo zmniejszyło emisję względną CO2 w odniesieniu do własnego łańcucha wartości o prawie 35%. „Nie zaczynamy od zera. Do tej pory zawsze przewyższaliśmy nasze cele w zakresie względnej obniżki emisji CO2. Teraz pora na cele wyrażone w wartościach bezwzględnych. Można już zacząć finalne odliczanie” – zadeklarował Denner.
Główny obszar działań: dostawy zrównoważonej energii ze źródeł odnawialnych
Od roku 2020 Bosch będzie kompensował emisję CO2, której nie da się uniknąć, przede wszystkim poprzez zakup zielonej energii elektrycznej z istniejących instalacji oraz inne działania o charakterze kompensaty. Przedsiębiorstwo inwestuje w projekty ekologiczne, które wspierają rozwój społeczny i ekologiczny i odpowiadają restrykcyjnym normom certyfikacji. Do roku 2030 działania kompensacyjne będą sukcesywnie wycofywane. W zamian za to Bosch zwiększy swoje inwestycje w energię odnawialną. Pozwoli to rozbudować należące do przedsiębiorstwa instalacje fotowoltaiczne, np. w indyjskich oddziałach Bosch w Nashik i Bidadi. Ogółem przedsiębiorstwo prognozuje dziesięciokrotny wzrost wydajności dotychczasowych instalacji. Dodatkowo Bosch podpisze długoterminowe umowy na wyłączność z nowymi farmami wiatrowymi i solarnymi na całym świecie, które dzięki temu będą rentowne nawet bez dofinansowania ze strony państwa.
Bosch w Indiach (Nashik): energia słońca (fot. Bosch)
Miliard euro na efektywność energetyczną – z uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanych w internecie
Istotnym elementem planu eliminacji śladu węglowego jest efektywność energetyczna. W ciągu najbliższej dekady Bosch zainwestuje miliard euro w efektywność energetyczną swojej infrastruktury i budynków. „Zużycie energii oraz emisję dwutlenku węgla zamierzamy obniżać także w wartościach bezwzględnych, a nie tylko w odniesieniu do naszego łańcucha wartości” – podkreślił Denner. Do roku 2030 firma planuje zaoszczędzić dodatkowo 1,7 terawatogodzin energii rocznie, czyli ponad jedną piątą aktualnego rocznego zużycia. Ilość ta odpowiada rocznej konsumpcji energii wszystkich gospodarstw domowych w Kolonii. Bosch już od lat stawia na konsekwentne zarządzanie swoją polityką środowiskową. Tylko w 2018 roku koncern zrealizował  500 projektów związanych z efektywnością energetyczną, które pozwoliły zredukować zużycie energii w koncernie o prawie 1,5%. Ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność stała się także integracja produktów w internecie. W ponad 30 fabrykach na świecie Bosch wdrożył już własną Platformę Energetyczną (ang. Energy Platform) z portfolio rozwiązań w obszarze Przemysłu 4.0. Jest to rozwiązanie informatyczne oparte na chmurze obliczeniowej, które pozwala śledzić zużycie energii każdej maszyny i sterować nim.
Ochrona klimatu jest opłacalna, zarówno z perspektywy społecznej, jak i ekonomicznej
Zakup zielonej energii elektrycznej, działania kompensujące emisję CO2 oraz dostawy prądu pochodzącego ze źródeł odnawialnych wygenerują do roku 2030 koszty w wysokości jednego miliarda euro. W tym samym okresie Bosch zainwestuje miliard euro we wzrost własnej efektywności energetycznej. Wzrost ten przyniesie koncernowi oszczędność w wysokości ok. miliarda euro. Tym samym nakłady przedsiębiorstwa związane z osiągnięciem neutralności emisyjnej zmniejszą się do roku 2030 z ok. dwóch do jednego miliarda euro. „Ochrona klimatu jest możliwa, a przy zachowaniu konsekwencji można ją wdrożyć szybko” – podkreślił Denner. „Nasze inwestycje przyniosą korzyści nie tylko firmie Bosch, ale także całej ludzkości” – mówi Denner.
Wybrane, modelowe projekty Bosch
Zakład w Feuerbach – efektywność energetyczna jako zasługa ludzi i maszyn
W niemieckim Feuerbach znajduje się najstarszy zakład produkcyjny Bosch na świecie. Utworzona w 1909 roku fabryka, była od tego czasu regularnie modernizowana i ma swój udział w poprawie efektywności energetycznej całego koncernu. Tamtejsza załoga stawia na monitoring energetyczny oraz podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia, które odbywają się w ramach specjalnie przygotowanej wystawy poświęconej efektywności energetycznej. Dzięki udanym projektom w zakresie np. odzysku ciepła, automatyzacji pomieszczeń, sterowania włączeniami czy remontów hal, zakład ograniczył zapotrzebowanie na energię w porównaniu do roku 2007 o ponad 50% oraz zmniejszył emisję CO2 – w odniesieniu do własnego łańcucha wartości – o 47%.
Wystawa poświęcona efektywności energetycznej w fabryce Bosch w niemieckim Feuerbach (fot. Bosch)
Homburg – wykorzystanie danych, oszczędzanie energii
Energooszczędny, uczący się zakład – do realizacji tej wizji powoli zbliża się niemiecki zakład produkcyjny w Homburgu (Kraj Saary). W ciągu ostatnich dwóch lat fabryka wyemitowała o ok. 5 000 ton dwutlenku węgla mniej, licząc od roku 2007 oszczędność wyniosła ponad 23 000 ton CO2. Podstawą jest tutaj pełna przejrzystość działań oraz innowacje. Dane z maszyn produkcyjnych, odczytywane w 10 000 punktach pomiarowych, gromadzone są na należącej do Bosch platformie zarządzania energią. Pracownicy mogą śledzić zużycie energii każdej maszyny i optymalizować je. Dodatkowo w halach zainstalowano wentylację, która dostosowuje się do aktualnych potrzeb pomieszczeń, ciepło  odpadowego z różnego rodzaju procesów przetwarzania jest ponownie wykorzystywane, wdrożono też rozwiązania umożliwiające optymalizację konsumpcji energii przez maszyny.
Efektywny energetycznie zakład produkcyjny w niemieckim Homburgu (fot. Bosch)
Renningen – zielone dachy, instalacje fotowoltaiczne oraz neutralność emisyjna
Od stycznia 2019 ośrodek badawczo-rozwojowy Bosch w Renningen ma status lokalizacji neutralnej pod względem emisji CO2. Wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa dla systemu grzewczego jest w pełni neutralizowane przez działania kompensacyjne. Zapotrzebowanie na energię jest pokrywane przez dodatkowy zakup zielonej energii elektrycznej. Na dachach budynku campusu  zainstalowano też 460 modułów fotowoltaicznych, a obsadzenie dachów roślinnością pozwala osiągnąć optymalną regulację temperatury w budynkach. Podziemny zbiornik o pojemności ok. 3 600 m3 zbiera wodę deszczową, która wykorzystywana jest przez system klimatyzacyjny. Zieleń na dachach chroni je przez przegrzaniem. To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić 20–30% energii potrzebnej do utrzymania odpowiedniej temperatury w budynkach. Renningen posiada też własną stację uzdatniania wody. W sumie Bosch oszczędza dzięki temu ok. 20 000 m³ wody pitnej rocznie.
Kampus badawczy Bosch w Renningen, Niemcy (fot. Bosch)
Rodez – zrównoważony system grzewczy
Ograniczenie śladu węglowego – taki cel już w roku 2009 postawiła sobie załoga zakładu w Rodez we Francji. Od roku 2013 na terenie zakładu działa elektrociepłownia zasilana biomasą. Instalacja grzewcza spala wióry drewniane, które zakład pozyskuje w lokalnym gospodarstwie leśnym posiadającym certyfikat zrównoważonego rozwoju. Powstającą przy tym energię Rodez wykorzystuje do wytwarzania ciepłej wody i ciepła procesowego. Zakład pokrywa w ten sposób średnio 90% swojego zapotrzebowania na ciepło. Rocznie instalacja zużywa ok. 6 600 ton wiórów drewnianych. Przy spalaniu biomasy emitowana jest tylko taka ilość CO2, którą drzewa pobrały wcześniej z atmosfery. Rocznie zakład obniża emisję o ok. 600 ton.
Indyjskie zakłady w Bidadi i Nashik – niższa emisja CO2 dzięki własnym zasobom
Bosch w Indiach dąży do neutralności pod względem emisji CO2, wykorzystując własne, naturalne źródła energii. Załoga zakładu w Nashik, zainspirowana pomysłem wykorzystania w zakładzie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, już w roku 2015 rozpoczęła montaż pierwszych instalacji fotowoltaicznych. Dziś 50 000 paneli solarnych umieszczonych na dachach, parkingach i powierzchniach wolnostojących produkuje ok. 20% energii zużywanej w ciągu roku przez zakład. Od 2015 roku zakład ograniczył emisję CO₂ o ok. 23 000 ton i zaoszczędził ok. 25 000 megawatogodzin energii. Odpowiada to zapotrzebowaniu na energię ok. 23 500 indyjskich gospodarstw domowych. Nawet w zakresie czyszczenia modułów eksperci Bosch opracowali ekologiczne rozwiązanie: używana do tego celu woda jest wielokrotnie poddawana recyklingowi i oczyszczana w sposób ekologiczny.
Zlokalizowany ok. 1 100 km dalej na południe zakład w Bidadi również postawił na energię solarną i dziś samodzielnie pokrywa swoje potrzeby energetyczne w ok. 30%. Instalacja fotowoltaiczna, oprócz funkcji wytwarzania energii, posiada jeszcze inną zaletę: pomaga stworzyć optymalne warunki uprawy warzyw i ziół, wykorzystywanych w kantynie zakładowej. Oprócz słońca zakład wykorzystuje także opady: woda deszczowa jest odprowadzana do niewielkiego zbiornika wodnego i wspomaga zaopatrzenie lokalnej ludności w wodę.
Bosch w Meksyku – energie odnawialne jako główne źródło
Meksyk reorganizuje swój system dostaw energii. Meksykańska reforma energetyczna przewiduje, że do roku 2024 aż 35% zapotrzebowania na energię będzie pokrywane ze źródeł innych niż surowce kopalne. Położenie geograficzne i warunki klimatyczne, m.in. duża liczba godzin nasłonecznienia i wietrzne regiony, a także wsparcie i zaangażowanie polityków oraz przedsiębiorstw, są mocnym wsparciem tej strategii. Bosch jest częścią tego ruchu i ustanawia wysokie standardy: ponad 80% zapotrzebowania na prąd we wszystkich lokalizacjach Bosch w Meksyku jest pokrywane dzięki dostawom energii z farmy wiatrowej „Dominica” znajdującej się na terenie stanu San Luis Potosí. Dzięki przejściu na odnawialne źródła energii Bosch w Meksyku obniżył emisję CO2 w 2018 roku o 56 000 ton.

Źródło: Bosch

**wszystkie zakłady produkcyjne i ośrodki badawczo-rozwojowe zatrudniające 50 i więcej pracowników oraz pozostałe oddziały Grupy Bosch zatrudniające 100 i więcej pracowników
fuqvids.com
top xxx
crazy freshmeat voyeur for bangbus.tamil porn