Inteligentne budynki to przyszłość

We wrześniu 2016 r. w Tychach oficjalnie otwarto jeden z najnowocześniejszych obiektów biurowych w Polsce – Centrum Biurowo-Szkoleniowe firmy Hager. Celem inwestycji było stworzenie ośrodka inspiracji i innowacyjności, służącego wymianie wiedzy i doświadczeń oraz prezentowaniu autorskich rozwiązań z zakresu szeroko pojętej dziedziny elektroenergetyki. Z prezesem zarządu Hager Polo, Jackiem Lubeckim, rozmawiamy o nowoczesnych technologiach w budownictwie, najnowszych trendach na rynku elektrotechnicznym oraz o wyzwaniach, jakie stoją przed firmą w kolejnych latach działalności.

W jakim sensie Centrum Biurowo-Szkoleniowe to budynek inteligentny?

Nowe Centrum Biurowo-Szkoleniowe Hager w Tychach to nowoczesny obiekt biurowy, w którym zastosowane zostały współczesne produkty i rozwiązania związane ze sterowaniem instalacji budynkowych, np. ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem czy systemami audiowizualnymi. Wszystkie te elementy działają w sposób zintegrowany zarówno w oparciu o wielkości fizyczne, jak i indywidualne preferencje użytkowników, dając finalnie rezultat w postaci komfortu pracy codziennych użytkowników i gości.

Czym się wyróżnia Państwa Centrum na tle innych obiektów biurowych?

Przy jego projektowaniu szczególną uwagę zwrócono na jego otwarcie na naturalne otoczenie – stąd duża ilość przeszkleń, pozwalająca na szeroki dostęp naturalnego światła słonecznego, zastosowanie naturalnych materiałów wykończeniowych, takich jak kamień i drewno, czy w końcu roślinność, uzupełniająca pomieszczenia wewnętrzne i teren przed budynkiem.

Dodatkową cechą jest też zgodność jego wyglądu zewnętrznego z innymi nowymi obiektami biurowymi Hager Group w Europie, wyrażająca dynamizm, nowoczesność i spojrzenie w przyszłość.

W budynku zastosowano Państwa systemy i produkty, proszę opowiedzieć o tym coś więcej.

Szczególnie interesującymi przykładami mogą być układy oświetlenia czy system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Pierwszy z nich łączy bardzo nowoczesne oprawy LED z zespołem urządzeń automatyki budynkowej: czujnikami ruchu i obecności, ściemniaczami czy wyłącznikami czasowymi. Wykorzystujemy urządzenia magistralne, pracujące z standardach DALI i KNX, oraz nasze indywidualne czujniki autonomiczne. Wszystko to sprawia, że poziom natężenia oświetlenia oraz jego barwa są dopasowane do aktualnych potrzeb, co zapewnia zarówno poczucie komfortu, jak i oszczędność kosztów energii elektrycznej.

Drugi z systemów to unikalne połączenie centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej i gazowego układu ogrzewania, pozwalające na wydajne i energooszczędne gospodarowanie ciepłem i chłodzonym powietrzem w budynku. W każdym pomieszczeniu temperatura i przepływ powietrza są sterowane indywidualnie. Oczywiście sterowanie odbywa się też centralnie, z uwzględnieniem czynników atmosferycznych (pogodowych) oraz innych preferencji.

Inne rozwiązania zastosowane w budynku Centrum Biurowo-Szkoleniowego to m.in.: system CCTV i kontroli dostępu, instalacja przeciwpożarowa i powiadamiania o zagrożeniu pożarowym, elektronicznie sterowane rolety wewnętrzne, system nagłośnienia i dystrybucji obrazu. W wybranych pomieszczeniach dostępna jest też wizualizacja i sterowanie obwodami automatyki budynkowej KNX, realizowana za pomocą paneli multimedialnych.

Jakie były największe wyzwania związane z projektowaniem nowego Centrum?

Jednym z wyzwań stojących przed nami było połączenie nowoczesnej, odważnej bryły budynku z jego wymaganiami czysto funkcjonalnymi. Wspomniana wyżej otwartość na naturalne otoczenie musiała być połączona z wymaganiami komfortu i bezpieczeństwa codziennej pracy. Dużo czasu poświęcono na staranne zaprojektowanie wnętrz, dobór ścian i wykładzin oraz odpowiedniego, przyjaznego oświetlenia. Budynek Centrum Biurowo-Szkoleniowego łączy się też w szerszym ujęciu z obszarem czysto produkcyjnym i logistycznym Hager w Tychach, stąd też dodatkowym wyzwaniem stało się przygotowanie terenów zewnętrznych (parkingi, komunikacja) i ich płynne połączenie z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Czy inwestycja w inteligentny budynek musi się wiązać z wysokimi kosztami?

Koszty poniesione na instalację systemów inteligentnego budynku w każdym przypadku muszą być rozpatrywane wielowymiarowo – przede wszystkim nie tylko jako bezpośrednio koszty inwestycyjne, ale również jako perspektywa oczekiwanych korzyści. Prawdą jest, że zaawansowane technicznie i dobre jakościowo rozwiązania wiążą się z większym nakładem finansowym na początku, ale przynoszą doskonałe rezultaty w codziennej eksploatacji.

Przykładowo, samo zastosowanie energooszczędnego oświetlenia, połączone z jego inteligentnym sterowaniem sprawia, że koszty energii elektrycznej ponoszone z tego tytułu stanowią stosunkowo niewielką część ogólnych wydatków – w porównaniu z analogiczną wielkością powierzchni budynku, w którym takiego typu sterowania by nie zastosowano.

Monitoring parametrów energii elektrycznej będzie wkrótce w budynku Centrum Biurowo-Szkoleniowego realizowany w bardziej zaawansowany sposób. Okazją będzie premiera naszego nowego systemu agardio, który pozwoli nie tylko na bieżące pomiary i analizy, ale również na ocenę i poprawę efektywności energetycznej instalacji elektrycznych w szerszym ujęciu.

Czy inteligentne rozwiązania z zakresu budownictwa cieszą się w Polsce zainteresowaniem?

W porównaniu z krajami zachodniej Europy można powiedzieć, że udział rozwiązań inteligentnych w budownictwie jest stosunkowo nieduży, ale z pewnością Polska wyróżnia się na tym tle dużą dynamiką wzrostową. Odnosząc to pytanie do instalacji elektrycznych i systemów automatyki budynkowej, można stwierdzić, że model rozwoju w naszym kraju jest inny: mamy bardzo dużo różnego rodzaju rozwiązań – zarówno magistralnych, jak i autonomicznych, oferowanych przez światowych oraz lokalnych producentów czy importerów. Dodatkowo rozwiązania inteligentne są również oferowane jako część oferty biznesu ICT czy tradycyjnych graczy, dotychczas zajmujących się na przykład sprzętem AGD. Można śmiało powiedzieć, że finalnie systemy inteligentne wkroczą do naszego życia bez względu na wszystko, i to w krótkiej perspektywie czasu. Rolą liderów rynku jest odpowiednia integracja i implementacja systemów w celu ich dopasowania do potrzeb użytkowników.

Jaka jest przyszłość inteligentnego budownictwa w Polsce?

Przyszłość tego typu rozwiązań jest klarowna – czeka nas rozwój wszelkich instalacji i rozwiązań, które będą automatyzowały budynki, głównie w dwóch kierunkach: zwiększenia komfortu oraz podniesienia efektywności energetycznej. To zarówno kwestia wymagań prawnych, jak i naturalnego dążenia do energooszczędności. Nie bez znaczenia pozostają również tendencje światowe: rosnąca rola odnawialnych źródeł energii i związanych z nimi powiązanych rozwiązań, takich jak magazyny energii czy infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych. Jeszcze jedna kwestia to starzenie się społeczeństw i pojawienie się nowych wyzwań w postaci systemów i usług związanych z tą grupą docelową, np. Ambient Assisted Living.

Budowa Centrum określana jest jako nowy rozdział w życiu firmy. W jakich szczególnie obszarach firma Hager planuje się rozwijać w najbliższych latach?

Firma Hager Polo, jako część międzynarodowej Grupy Hager, planuje swój rozwój w dziedzinie zarówno rozwiązań, z którymi jest tradycyjnie kojarzona, czyli systemów dla budownictwa mieszkaniowego, jak i rozwiązań dla budownictwa komercyjnego, w którym również odnosi sukcesy. W dalszej perspektywie coraz większe znaczenie będzie mieć również segment usług – zarówno tych, które są związane z procesem przygotowania do sprzedaży, jak i obsługi serwisowej, także tej zaawansowanej, związanej ze zdalnym wsparciem i monitoringiem danych.

Idea centrów biurowo-szkoleniowych doskonale się wpisuje w tę koncepcję: są one miejscem spotkań, nauki i wymiany doświadczeń oraz przestrzenią, gdzie można mieć realny kontakt z nowoczesnymi produktami i rozwiązaniami. Obiekt w Tychach to też miejsce pracy naszych specjalistów. Dotychczas rozproszone zespoły pracują teraz razem, w nowoczesnym otoczeniu, co również pozytywnie wpływa na rozwój naszych możliwości wsparcia dla klientów.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Agata Abramczyk

Tekst pochodzi z nr 1/2017 magazynu „Inteligentny Budynek”. Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.