Wyłączniki z czujnikiem ruchu – proste systemy sterowania oświetleniem

Systemy automatycznego sterowania wspomagające energooszczędne rozwiązania oświetleniowe mają zastosowanie w miejscach, gdzie proces załączania instalacji odbywa się z dużą częstotliwością, niesystematycznie i nieprzewidywalnie oraz uzależniony jest od obecności użytkownika. Architektury przyjmują różne postacie: od zaawansowanych struktur złożonych z sieci czujników, wyłączników, kontrolerów oraz jednostek sterujących, realizujących predefiniowane funkcje oświetleniowe do prostych zwartych urządzeń typu all-in-one. Nie wszyscy użytkownicy wymagają ogromu funkcji, jakie gwarantują rozbudowane układy sterowania charakteryzujące się, oprócz niewątpliwych zalet, kilkoma wadami:

Ewolucja inteligentnych budynków

Postęp technologiczny stwarza nowe możliwości w budownictwie. Przy projektowaniu inteligentnych budynków traktuje się kompleksowo infrastrukturę, systemy i zasoby całego obiektu, systemy komunikacji, systemy biznesowe oraz rozwiązania technologiczne, które razem wspierają zrównoważony rozwój i zwiększają wydajność operacyjną.

Systemy zasilania gwarantowanego

Fot. PixabaySystemy zapewniające stałe dostarczanie energii elektrycznej stosuje się w celu zabezpieczenia wybranych odbiorników przed zakłóceniami w sieci elektroenergetycznej oraz awariami skutkującymi odcięciem zasilania. Dzięki takiemu...

Pompy ciepła nowej generacji zwiększają wydajność i redukują koszty

Innowacje w technikach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) umożliwiły zaprojektowanie nowej rodziny pomp ciepła, charakteryzującej się cichszą pracą i wyższą efektywnością energetyczną niż wcześniejsze modele. Nowe pompy ciepła doskonale nadają się do użytku w centrach miast, gęsto zaludnionych przedmieściach, zakładach opieki zdrowotnej i innych obszarach wymagających niskiego poziomu hałasu.

Rekordowe, międzynarodowe targi BUDMA 2013

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2013 bogatą ofertę prezentowało ponad 1000 wystawców z 35 państw z całego świata. Firmy zagraniczne stanowiły niemal 1/3 wystawców tegorocznych targów.

Koncepcja Mechanizmu Prekonsultacji

Celem powołania Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki było stworzenie interdyscyplinarnej platformy środowiskowej na rzecz poprawy stanowienia i wdrażania przepisów techniczno-budowlanych.

Osiedle Energooszczędne w Gdańsku Osowej

W myśl unijnej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wszystkie domy wznoszone po 2020 roku będą musiały cechować się niskim zapotrzebowaniem na energię. Jej największa cześć jest przeznaczana na ogrzewanie – ponad 80% całkowitego zapotrzebowania obiektów na energię. Powoduje to, że na koszty związane z utrzymaniem mieszkań Polacy przezna-czają obecnie co czwartą złotówkę. Rosnące ceny energii mogą jeszcze zwiększyć te wydatki. Dlatego warto już teraz inwestować w budownictwo energooszczędne. Jego przykładem jest m.in. Osiedle Energooszczędne powstające właśnie w Gdańsku Osowej. Inwestor zakłada, że będzie ono potrze-bowało do ogrzewania jedynie 10% energii, którą zużywają inne obiekty wzno-szone zgodnie z obecnymi normami.

Architektura zrównoważonego rozwoju

Architektura proekologiczna. Dom pasywny. Inteligentny budynek. W ciągu kilku ostatnich lat określenia te stały się bardzo popularne. Tak popularne, że... zatraciły swoje oryginalne znaczenie, stając się wręcz nazwami własnymi. Warto zatem przyjrzeć się im bliżej, aby zrozumieć współczesną architekturę i jej odniesienia do otaczającego środowiska.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w świetle obowiązujących przepisów

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane nie jest wymagane pozwolenie na budowę w zakresie montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW. (Fot....

Amerykańskie normy smart grid dla budynków

Koncepcja smart grid – inteligentnych sieci dostaw energii elektrycznej – służy modernizacji amerykańskiej infrastruktury elektroenergetycznej zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej.