Przemysłowy Internet Rzeczy optymalizuje chłodzenie wyparne

Chłodzenie wyparne (ewaporacyjne) redukuje koszty eksploatacji kompresorów używanych w systemach klimatyzacji, obsługujących obiekty komercyjne i przemysłowe. Zastosowanie chłodzenia wyparnego do powietrza chłodzącego skraplacz zwiększa wydajność systemów...

Łagodzenie skutków skrajnie wysokich temperatur

Poniższy tekst pokazuje jak projektanci branżowi instalacji elektrycznych, sanitarnych czy HVAC starają się ograniczyć negatywne skutki występowania wysokich temperatur. W ostatnich latach fale upałów są...

Integracja systemów w budynkach – inteligentne i wysokowydajne budownictwo

Inwestorzy są coraz bardziej zainteresowani tworzeniem inteligentnych budynków o wysokim stopniu zintegrowania systemów użytkowych. Aby to osiągnąć, niezbędna jest ścisła współpraca projektantów każdego z...

Urządzenia bezprzewodowe z własnym zasilaniem oferują znacznie większą elastyczność

Nowe trendy w automatyce budynkowej pozwolą rozwiązać wiele problemów związanych z elastycznością technologii bezprzewodowej.

Projektowanie modułowych centrów danych

Podczas projektowania modułowych centrów danych, inżynierowie powinni skupić się na takich parametrach jak wydajność systemu i jego charakterystyka operacyjna.

Optymalizacja działalności zakładu przemysłowego z użyciem systemów kogeneracji

Firma Applied Medical Resources zoptymalizowała swoje działania i procesy przez zainstalowanie sprzętu do kogeneracji w swoim zakładzie.

Akustyka budynków w świetle przepisów

Zgodnie z literą prawa różnego rodzaju pomieszczenia zamknięte (od małych przestrzeni, aż po galerie handlowe czy terminale pasażerskie) powinny spełniać wymagania związane z minimalną całkowitą chłonnością akustyczną lub z maksymalnym czasem pogłosu. Wymagania te są zawarte w normie (PN-B-02151-4:2015-06), której główne założenia zostaną przedstawione w artykule.

Hałas i drgania w budownictwie

Warunki akustyczne w budynku zależą przede wszystkim od jego konstrukcji. Dlatego już na wczesnym etapie projektowania należyta uwaga powinna zostać skupiona na problemie hałasu i drgań i towarzyszyć całemu okresowi budowy. Umożliwi to stworzenie optymalnych warunków komfortu dla mieszkańców i zwiększy funkcjonalność budynku.

Sterowanie oświetleniem

Zastosowanie inteligentnych systemów sterowania i zarządzania oświetleniem w znacznym stopniu przyczynia się do oszczędności energii, jednocześnie tworząc optymalne warunki oświetleniowe, mające istotny wpływ na komfort użytkowania poszczególnych pomieszczeń.

Integracja systemów elektrycznych i HVAC

Integracja systemów elektrycznych i HVAC umożliwia osiągnięcie większej efektywności energetycznej budynku, co przekłada się na obniżenie ogólnych kosztów ponoszonych na energię w trakcie jego eksploatacji.