Inteligentny Budynek Roku 2016

Inteligentny Budynek Roku 2017

Cel konkursu

Konkurs Inteligentny Budynek Roku organizowany jest przez magazyn „Inteligentny Budynek”. Ma na celu wyłonienie i wyróżnienie budynku, który charakteryzuje się najbardziej nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, poprawiającymi jakość jego infrastruktury, oszczędzającymi energię czy podnoszącymi poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.

Tytuł Inteligentny Budynek Roku jest więc wyrazem uznania dla tych obiektów, które poprzez wykorzystanie nowatorskich rozwiązań przyczyniają się do podnoszenia jakości ich użytkowania przy jednoczesnym spadku kosztów eksploatacji.

Ocena

Zgłoszenia biorące udział w konkursie Inteligentny Budynek Roku pod patronatem merytorycznym czasopisma „Inteligentny Budynek” zostaną ocenione przez redakcję czasopisma oraz powołane jury, w skład którego wejdą eksperci do spraw budownictwa. Jury wyłoni jednego zwycięzcę konkursu spośród zgłoszeń w 6 różnych obszarach technologicznych, na podstawie największej ilości zdobytych punktów (opis poszczególnych kategorii znajduje się tutaj). Ich decyzja będzie ostateczna i nie będzie poddana weryfikacji ze strony innych osób czy instytucji.

Etapy konkursu:

  1. 11.02.2017 – 6.10.2017 – przyjmowanie zgłoszeń.
  2. 10.10.2017 – 4.11.2017 – analiza aplikacji i głosowanie Jury.
  3. luty 2018 – oficjalne ogłoszenie wyników.

Wygrana w konkursie

Jury wyłoni zwycięski budynek, który zostanie uhonorowany tytułem Inteligentny Budynek Roku 2017, opisem obiektu w czasopiśmie „Inteligentny Budynek” oraz dyplomem.

Ponadto:

Poufność i nieujawnianie informacji

Wszystkie wypełnione wnioski, przekazane dane oraz informacje, które posłużyły do oceny budynków, będą chronione i traktowane jako poufne. Organizator skontaktuje się z wybranymi przedstawicielami obiektów w celu uzyskania zgody na ujawnienie danych oraz informacji o nich. Więcej informacji o zasadach konkursowych oraz Regulamin znajduje się tutaj.Konkurs organizowany przez:
Inteligentny Budynek