Udostępnij Udostępnij Udostępnij Udostępnij Print

Harmonijne rozwiązania dla wyzwań w zakresie infrastruktury IT

-- wtorek, 19 czerwiec 2018

Bez względu na to, czy patrzymy na działanie pojedynczej szafy, czy dużego centrum danych, trudno podawać w wątpliwość to, że dostawcy nowoczesnych usług informatycznych stoją przed szeroką i wciąż rosnącą gamą wyzwań. Kluczowe znaczenie ma tu wprowadzenie odpowiedniej infrastruktury, a jak mówi Jarosław Witkowski, kierownik ds. sprzedaży dywizji ESS w Eaton Electric Polska – najlepsza infrastruktura obejmuje elementy, które są nie tylko indywidualnie zoptymalizowane, ale również zaprojektowane do harmonijnej współpracy.

Chociaż instalacje informatyczne mają różną skalę, począwszy od małych serwerowni z jedną szafą rack i kilkoma serwerami, aż do dedykowanych centrów danych o powierzchni wielu tysięcy metrów kwadratowych, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że potrzeby biznesowe będą bardzo zbliżone. Potrzebne są instalacje o maksymalnej niezawodności, zoptymalizowane pod względem wydajności. 

Wystarczy nieco głębiej zapoznać się z tym zagadnieniem, aby stwierdzić, że projektanci instalacji nieustannie dążą do zwiększenia wydajności energetycznej bez szkody dla czasu bezawaryjnej pracy i szukają elastycznych rozwiązań o wbudowanej możliwości skalowania, zapewniających krótszy czas wdrażania; ta ostatnia kwestia odpowiada szybszemu wchodzeniu na rynek operatorów centrów danych i szybszemu osiąganiu dostępności korporacyjnych usług informatycznych.

Skuteczna realizacja tych wymogów wiąże się z istotnymi wyzwaniami, których skala zwiększa się nieustannie. Na przykład to, co wczoraj uznawano za dobrą sprawność operacyjną, jest zaledwie przeciętne według obecnych standardów i pomimo postępów już uzyskanych w tej dziedzinie występuje coraz większa presja na jeszcze wyższą wydajność. To samo dotyczy niezawodności i odporności – „dobre” nigdy nie jest wystarczająco dobre! Tymczasem zasoby inżynieryjne umożliwiające radzenie sobie z tymi wyzwaniami w wielu firmach kurczą się zamiast rozwijać.

Jak zatem poradzić sobie w takiej sytuacji? Należy zrozumieć, że przeważnie to infrastruktura instalacji informatycznych określa ich sprawność, odporność i elastyczność. Jeśli dobrze dobierze się infrastrukturę, zniknie wiele z  wymienionych powyżej wyzwań. 

Nasuwa się pytanie: co to znaczy „odpowiednia infrastruktura”? Szczegóły będą się różnić zależnie od zastosowania, ale zasadniczo odpowiednia infrastruktura obejmuje niezawodnie i harmonijnie współdziałające ze sobą elementy o wysokiej wydajności.

W dalszej części tego artykułu omówimy niektóre z głównych elementów infrastruktury – takie jak niskonapięciowa aparatura dystrybucyjna, systemy UPS, zarządzanie przepływem powietrza i szafy rack – w celu określenia wytycznych dotyczących ich wyboru. Jednak na razie zajmijmy się potrzebą harmonijnej współpracy tych elementów. Najłatwiej ją osiągnąć, wybierając dostawcę, który może zaoferować pełne rozwiązanie infrastruktury, obejmujące „białą przestrzeń” i „szarą przestrzeń” oraz zapewniające podejście holistyczne od przyłącza obiektu, aż do gniazd zasilających w przestrzeni szaf serwerowych.

Współpraca z jednym dostawcą wiąże się z dużymi korzyściami. Uproszczeniu ulegają przede wszystkim wymogi inżynieryjne, gdyż wszystkie elementy sprzętu pochodzącego od tego samego dostawcy są zaprojektowane pod kątem wzajemnej współpracy. Problemy ze zgodnością zostają wyeliminowane i zagwarantowana jest skuteczna interoperatywność. Oznacza to, że wdrożenie będzie szybkie, a czas oddania do eksploatacji skrócony do minimum, co oznacza skrócenie czasu wprowadzenia na rynek lub osiągnięcia dostępności. 

W przypadku wystąpienia problemów nie ma rozmycia odpowiedzialności, co aż nazbyt często jest źródłem opóźnień i przekroczenia kosztów; rozwiązania pochodzą tylko z jednego źródła. Ponadto spółka oferująca pełne rozwiązanie infrastrukturalne dla projektu może widzieć „szerszy obraz” i często będzie w stanie sformułować korzystne pomysły, co nie byłoby możliwe w przypadku spółek oferujących wyłącznie częściowe rozwiązania infrastrukturalne. Co więcej, najlepsi spośród takich dostawców mogą być również w stanie świadczyć całościowe usługi tworzenia projektu i zarządzania jego realizacją, dostarczając w rezultacie gotowy pakiet po dużo niższych kosztach.

Oczywiście wszystko, co powiedziano powyżej, dotyczy projektów takich jak nowo budowane centra danych, w przypadku których zespół inżynieryjny może określić każdy aspekt, na przykład łańcuch zasilania, od wejściowej aparatury rozdzielczej aż do jednostek dystrybucji zasilania w szafach rack. A co w przypadku osoby zarządzającej infrastrukturą IT w małej lub średniej firmie, która może określić wyłącznie zawartość małej szafy serwerowej? 

W takich i wszystkich pośrednich przypadkach harmonijna współpraca elementów infrastruktury pozostaje wymogiem kluczowym i w dalszym ciągu dobrą strategią jest, o ile to możliwe, wybór jednego dostawcy mogącego zapewnić możliwie jak najwięcej elementów koniecznych przy danym projekcie. Tacy dostawcy będą rozumieli potrzebę uwzględnienia elementów infrastruktury pochodzących od podmiotów zewnętrznych i będą w stanie zapewnić wartościowe porady odnośnie do tego, w jaki sposób można to osiągnąć. 

Po określeniu korzyści współpracy z jednym dostawcą elementów infrastruktury informatycznej w maksymalnym możliwym zakresie przejdźmy do poszczególnych elementów i przyjrzyjmy się niektórym nowoczesnym technologiom, na które autorzy specyfikacji powinni zwrócić uwagę, by uzyskać pewność, że korzystają z możliwie najwyższego poziomu sprawności, niezawodności i elastyczności w korzystnej cenie.

Niskonapięciowa aparatura rozdzielcza stanowi podstawę łańcucha zasilania w IT, jednak często specjaliści IT zwracają na nią niewiele uwagi. Jest to niekorzystne, ponieważ poważna awaria aparatury rozdzielczej może spowodować długotrwałe odłączenie zasilania systemów informatycznych w obiekcie. Architektura aparatury rozdzielczej odporna na awarie z możliwością – przynajmniej w przypadku dużych instalacji – przełączania między zamiennymi źródłami zasilania jest zatem wysoce pożądana. Elementy funkcyjne, które można czasowo usunąć, zapewniają istotną korzyść, ponieważ umożliwiają prowadzenie konserwacji i rozbudowy bez przerwy w dostarczaniu usług. Oprócz tego projekt aparatury rozdzielczej powinien umożliwiać szybką, prostą i efektywną kosztowo rozbudowę w celu wzięcia pod uwagę przyszłych zmian w wymogach.

Kolejnym kluczowym elementem w łańcuchu zasilania IT jest system bezprzerwowego zasilania energią elektryczną (UPS). Najnowsze zasilacze UPS są dobrze dostosowane do pracy w chmurze i środowiskach wirtualnych i są wspierane przez potężne oprogramowanie do zarządzania, łatwe we wdrożeniu ze wszystkimi współczesnymi systemami operacyjnymi i pakietami wirtualizacji. Oznacza to, że użytkownicy mają zawsze pełną kontrolę nad instalacją UPS oraz dysponują na bieżąco dostępem do szczegółowych informacji dotyczących jej statusu.

W ostatnich latach osiągnięto duży wzrost sprawności UPS dzięki modelom obejmującym technologię systemu oszczędzania energii Energy Saver System (ESS), zapewniającą sprawność rzędu aż 99% przy dobrej jakości zasilania obiektu. Przekłada się to na znaczne oszczędności nie tylko w kosztach zasilania, ale również w kosztach chłodzenia, zwłaszcza w przypadku dużych centrów danych. Należy zwrócić uwagę, że ESS w żaden sposób nie ogranicza ochrony zapewnianej przez UPS. Jeśli jakość zasilania obiektu ulegnie pogorszeniu, UPS przełącza się w tryb pełnej podwójnej konwersji w niecałe dwie milisekundy, co stanowi przejście tak szybkie, że całkowicie niewykrywalne nawet dla najbardziej wrażliwego sprzętu IT.

Inne ważne zalety najnowszych UPS-ów obejmują prosty test wydajności, służący weryfikacji stanu akumulatorów oraz łączenie równoległe z technologią hot-sync, zapewniające lepsze zarządzanie pracą akumulatorów, wbudowaną redundancję i skalowalną architekturę, umożliwiającą jej łatwe dopasowanie do wzrostu wymogów dotyczących zasilania.

Chociaż są pozornie prostymi elementami o niewielkim zaawansowaniu technologicznym, które kojarzy się raczej na przykład z UPS-ami, szafy rack odgrywają istotną rolę w instalacjach IT i są de facto dużo bardziej złożone, niż może się wydawać. Najlepsze współczesne systemy rack zapewniają na przykład usprawnione zarządzanie obiegiem powietrza w celu wyeliminowania ryzyka lokalnego przegrzania mogącego powodować awarie sprzętu oraz obejmują zróżnicowane funkcje zabezpieczeń fizycznych, takie jak elektroniczna kontrola dostępu w szafie rack. Możliwość zapewnienia optymalnego rozmieszczenia sprzętu i jego zagęszczenia zapewnia operatorom możliwość maksymalizacji ich infrastruktury i zwrotu z inwestycji (ROI).

Ich konfigurowanie jest elastyczne, a ewentualna rozbudowa prosta. Najlepsze systemy można w razie potrzeby dostarczyć na miejsce w pełni zmontowane i wyposażone w listwy dystrybucji zasilania (ePDU), co pozwala na istotną redukcję czasu potrzebnego do wdrożenia nowej instalacji IT lub rozbudowy już istniejącej. 

I o takich ePDU, chociaż mogą się wydawać względnie mało istotnymi elementami całości, naprawdę warto pomyśleć. Dostępne są obecnie ich typy zapewniające pewną blokadę wtyczek nawet przy niedrogich standardowych przewodach zasilających IEC, co pozwala zlikwidować zaskakująco powszechną przyczynę przerw w zasilaniu serwerów. W zależności od wybranego typu ePDU mogą być również oferowane ze zdalnym przełączaniem, co umożliwia restartowanie kapryśnych serwerów zależnie od potrzeb, bez konieczności fizycznego dostępu do nich, oraz wszechstronne pomiary umożliwiające dokładną rejestrację mocy zużywanej przez poszczególne serwery w celu wsparcia skutecznego zarządzania energią oraz rozliczania i podziału kosztów.

Podsumowując, kluczowa dla zapewnienia powodzenia w zmieniającym się świecie usług IT jest infrastruktura. Poszczególne elementy składające się na tę infrastrukturę należy zamawiać u dostawcy dysponującego bogatym doświadczeniem, cieszącego się doskonałą reputacją w zakresie niezawodności produktów oraz wsparcia klienta. Powinny one obejmować najnowszą technologię, ponieważ zapewnia to korzyści pod względem sprawności, niezawodności i skalowalności. Warto, o ile to możliwe, zamawiać wszystkie elementy infrastruktury u tego samego dostawcy, ponieważ eliminuje to ryzyko problemów ze zgodnością i zapewnia harmonijne współdziałanie wszystkich elementów. 

Wyzwania świata IT nie mijają – i jak widzimy, bardzo prawdopodobne jest, że jeszcze wzrosną. Sugestie przedstawione w tym artykule pomogą jednak nad nimi zapanować.

Dodatkowe informacje dotyczące produktów Eaton podnoszących jakość zasilania można znaleźć na stronie www.eaton.pl/powerquality.


Przeczytaj także

Galeria Północna otrzymuje Certyfikat LEED Gold
Największe centrum handlowe otwarte w Warszawie w ostatniej dekadzie wyznacza nowe standardy w zakresie ochrony środowiska. Należąca do GTC Galeria Północna otrzymała certyfikat LEED na poziomie Gold. Po pierwszym, udanym roku... więcej »
Rynek powierzchni przemysłowych i logistycznych w III kwartale 2018 r.
Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowuje III kwartał br. na polskim rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i logistycznych w raporcie: MARKETBEAT – RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE – III KW. 2018 r. Na... więcej »
System magazynowania energii o mocy 3 MW uruchomiony na stadionie Johan Cruijff ArenA 
Firma Eaton ogłasza oddanie do użytku największego systemu magazynowania energii dla budynku komercyjnego w Europie, wykorzystującego baterie nowe oraz second-life pochodzące z pojazdów elektrycznych, zainstalowanego na... więcej »
Rittal i ABB realizują nowe centrum danych na lotnisku w Chorwacji
Chorwacja cieszy się coraz większą popularnością wśród turystów, w związku z czym liczba pasażerów na lotnisku w Dubrowniku nieustannie rośnie. W 2016 roku w ramach rozbudowy lotniska firma Rittal jako generalny wykonawca podjęła... więcej »
Zatłoczone miasta zmieniają polskie budownictwo
Korki uliczne, w opinii ponad połowy przedstawicieli branży budowlanej w Polsce, będą mieć najważniejszy wpływ na budownictwo przyszłości. Na kolejnych miejscach znalazły się regulacje prawne (40 proc.) i mobilny styl życia (33... więcej »
Polska z szansą na skok cywilizacyjny w zakresie inteligentnych sieci energetycznych
Wdrażanie inteligentnych sieci energetycznych zwiększa bezpieczeństwo energetyczne, optymalizuje podaż energii i zapobiega awariom dostaw, a także pozwala lepiej wykorzystać odnawialne źródła energii. Inteligentne... więcej »
 
Aktualne wydanie

Zobacz także

  •   Wydarzenia  
  •   Katalog  

Wydarzenia

LUMENexpo Targi Techniki Świetlnej
2018-12-04 - 2018-12-05
Miejsce: Sosnowiec
Budma 2019 - Targi Budownictwa i Architektury
2019-02-12 - 2019-02-15
Miejsce: Poznań
Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2019
2019-03-13 - 2019-03-15
Miejsce: Warszawa
Targi Light + Building
2020-03-08 - 2020-03-13
Miejsce: Frankfurt

Katalog

SAR PW Sp. z o.o.
SAR PW Sp. z o.o.
Zwoleńska 97
04-761 Warszawa
tel. 022 615 70 74

Torell Technology sp. z o.o.
Torell Technology sp. z o.o.
Abrahama 18
81-825 Sopot
tel. +48664256060

zobacz wszystkie

SONDA

Jaką część budżetu inwestycyjnego jesteś skłonny przeznaczyć na BMS?

mniej niż 5%
5%
10%
15%
więcej niż 15%


Wydania specjalne

O wydawnictwie   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Darmowa prenumerata   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2018 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce